Årskontroller

Der tilbydes strukturerede årskontroller til en række kroniske sygdomme:

Inden selve årskontrollen foretager vores sygeplejerske en forundersøgelse med indsamling af oplysninger om sygdommene og livsstilsfaktorer (KRAM-faktorer) herunder blodprøvetagning og EKG, hvis relevant. Ved forhøjet blodtryk målt til konsultation udlånes blodtryksapparat til hjemmemålinger. Medbring målinger af blodtrykket samt blodtryksapparatet til tiden ved lægen.

Ved selve årskontrollen hos lægen får du svar på prøverne taget ved forundersøgelse inklusiv blodtryksmålinger og oplysninger om livsstilsfaktorer.

Ved alle årskontroller gælder det, at behandlingen justeres såfremt dette findes relevant. Der vil desuden kunne aftales yderligere konsultationer med henblik for motivation for at ændre på livsstilsfaktorer som kost, rygning, alkohol og motion.