Praktisk info

Telefontider og konsultationer

  • Kun konsultation efter aftale.
  • Ved behov for lægesamtale kan det aftales at lægen ringer tilbage i tidsrummet 10.00-10.30 eller 13.30-14.00
  • Der vil være mulighed for lægekonsultationer fra klokken 8.15
  • Der vil i tidsrummet 11.45-12.45 være en “akut-blok”, hvor man efter telefonisk aftale kan henvende sig med akutte symptomer f.eks. infektioner og småtraumer
  • Der vil fortsat være tider til planlagte konsultationer dog ikke indenfor de tidsrum, hvor der er “akut-blok” og “ringe-tilbage-tider”.
  • Sen konsultationstid kan ske efter aftale.

Klinikken er åben alle hverdage mellem 8-16.Vores sekretær træffes mellem 8-12.00. I dagtiden kan vi uden for disse tidspunkter træffes på vores akutte tlf.: 40496782 ved uopsætteligt behov for lægehjælp. Efter kl 16.00 henvises til lægevagten på tlf.: 70113131

Der kan desværre opstå kø i telefontiden. Vores telefonsystem har et køsystem – så bevar om muligt opkaldet, så vil du komme til hurtigst muligt.

Det er muligt at bestille fast medicin på denne hjemmeside. Endvidere er det muligt at stille enkle spørgsmål om ikke hastende problemer til lægerne og få visse typer prøvesvar via hjemmesiden. (Klik på “Kontakt klinikken”).
Hvis henvendelsen drejer sig om et barn, skal barnet oprettes som bruger.

Tids- og medicinbestilling
Tidsbestilling og bestilling af fast medicin kan foregå telefonisk kl. 08.00 - 12.00 og bestilling af fast medicin elektronisk døgnet rundt ( se ovenfor ).

Ved ønske om en ikke akut konsultation er det hensigtsmæssigt at bestille tid god tid i forvejen, så vi kan finde en tid, der passer dig bedst muligt. Vi henviser desuden til tidsbestilling via hjemmesiden.

Ny eller periodisk medicin kan kun fås efter aftale med lægerne.

Konsultationer
Konsultation foregår kun efter forudgående aftale.

Sædvanligvis afsætter vi 15 min. til en konsultation. Der vil normalt ikke være mulighed for yderligere tid undtagen ved visse undersøgelser, operationer eller større attestarbejde.

Du vil typisk blive forespurgt om konsultationens emne, så vi kan være lidt forberedte.

Ved akutte konsultationer bliver vi nødt til at koncentrere os om det pludseligt opståede problem. Er der øvrige problemer, må du forvente at skulle bestille en ny tid til dette.

Sygebesøg
Hvis det af helbredsmæssige grunde ikke er muligt at komme til konsultation i klinikken, kan sygebesøg aftales i telefontiden.

Ventetid
Vi tilstræber, at der ikke er væsentlig ventetid ved konsultationerne, men grundet arbejdets akutte funktioner kan det ikke altid undgåes. Vi håber på forståelse herfor.

Afbud
Vi har desværre dagligt patienter, der udebliver fra aftalte konsultationer. Det er meget frustrerende, når man samme morgen har måttet udskyde patienter, der gerne ville have haft en tid samme dag. Vi vil derfor være meget taknemmelige for at der ringes afbud på tlf.: 86231575 eller uden for telefontid på vores akutte tlf.: 40496782

Sygesikringsbevis
Husk at medbringe sygesikringsbevis ved konsultation i klinikken.

Tavshedspligt
Alle, der arbejder i klinikken har tavshedspligt. Det betyder, at vi ikke må fortælle om vores patienter til andre, heller ikke andre indenfor sundhedssektoren eller patientens familie uden patientens tilladelse. Dette betyder også, at kun når patienten har givet tilladelse, kan vi ved lægeskift få tilsendt journal fra tidligere læge eller sende journalen til ny læge.